Algemene voorwaarden

Op alle kampeertochten en wandelgebied advies is het volgende van toepassing:

1. Aanmelding

1.1 Aanmelding vindt plaats door het opsturen van een volledig ingevuld opgaveformulier of vragenlijst wandelgebied advies.

1.2 Aanmelding wordt bevestigd door een bevestiging/factuur.

1.3 Aanmelding wordt pas definitief bij een kampeertocht na betaling van de reissom op de factuur. Invullen van de vragenlijst wandelgebied advies betekent dat u accoord gaat met de voorwaarden.

1.4 Boekt u een kampeertocht samen met familie of vrienden, dan is het raadzaam de boeking in één keer door te geven. De aanvraag wordt dan als één boeking behandeld, wat een voordeel kan zijn bij eventuele latere wijzigingen of annuleringen.

2. Reissom

2.1 De reissom voor de kampeertocht is het op de factuur vermelde bedrag. In de reisinformatie is vermeld wat hierin is inbegrepen en wat niet.   

2.2 De prijs voor het invullen van de vragenlijst wandelgebied advies staat op de site vermeld.

2.3 De prijs per uur voor wandel advies staat op de site vermeld.

3. Prijswijzigingen 

3.1 Als gevolg van wisselende valutakoersen, toeslagen, belastingen en andere externe oorzaken kan de reissom of prijs afwijken van de reisinformatie.

3.2 Bij boekingen binnen 2 weken voor de vertrekdatum kunnen meerkosten in rekening gebracht worden.

4. Betaling

4.1 Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bevestiging/factuur dient de reissom te zijn voldaan.

4.2 De reissom dient uiterlijk 21 dagen voor de vertrekdatum te zijn voldaan.

4.2 De prijs voor wandelgebied advies en wandel advies dient te worden voldaan op de dag van het versturen van de vragenlijst wandelgebiedl advies of op de dag dat u wandel advies ontvangt. 

5. Annulering

5.1 Bij annulering tot 56 dagen voor de vertrekdatum is 30% van de reissom verschuldigd.

5.2 Bij annulering tussen 56 en 28 dagen voor de vertrekdatum is 50% van de reissom verschuldigd.

5.3  Bij annulering tussen 28 en 14 dagen voor de vertrekdatum is  75%  van de reissom verschuldigd.

5.4 Bij annulering 14 dagen voor de vertrek  is de volledige reissom verschuldigd.

5.5 Hebt u na de definitieve aanmelding alsnog aanvullende wensen die de bestaande reisaanvraag of reisovereenkomst veranderen, dan wordt daarvoor € 50,- wijzigingskosten per boeking in rekening gebracht, naast de eventuele annuleringskosten en overige kosten die voortvloeien uit de wijziging.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Deelname vindt plaats op eigen risico.

6.2 Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de risico’s van de tocht of wandeling.

6.3 Aanwijzingen en instructies van NatuurGeweldig dienen altijd te worden opgevolgd. Het niet opvolgen kan leiden tot uitsluiting van de tocht zonder recht op enige financiële vergoeding of restitutie.

6.4 NatuurGeweldig is, behoudens nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens een tocht of wandeling.

6.5 Schade aan gehuurd of gebruikt materiaal is voor rekening van de deelnemer.

6.6 U bent verantwoordelijk voor het vervoer naar de eerste accommodatie en/of het afgesproken ontmoetingspunt. NatuurGeweldig kan in het geval van vluchtschemawijzigingen, vertragingen en/of annuleringen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten die je dient te maken.

7. Onvoorziene omstandigheden

7.1  U kiest bij een NatuurGeweldig reis voor een avontuurlijke reis en daarmee ook voor een zeker risico. Als wij onze toevlucht moeten nemen tot alternatieven, kun je ervan op aan dat wij ons uiterste best doen de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven.               

7.2 Het reisprogramma kan door NatuurGeweldig worden aangepast indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, zoals buitengewone weersomstandigheden, fysieke of psychische problemen van deelnemers, materiaalpech en andere onvoorziene factoren. 

7.3 Aanpassing van het programma vindt plaats naar het oordeel van NatuurGeweldig.       

7.4 Aanpassing geeft geen recht op enige financiële vergoeding of restitutie.

8. Verzekering

8.1 Deelnemers zijn verplicht een reisverzekering af te sluiten die ziektekosten en de kosten van opsporing en redding dekt. Deze verzekering is niet inbegrepen in de reissom.

8.2 Het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering is niet verplicht, maar wel aanbevolen.

9. Afwijkingen

9.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden door NatuurGeweldig worden uitsluitend schriftelijk vastgesteld.

 

NatuurGeweldig - Matthieu Veldhuis - 6585XD Mook – KvK 55105270 - IBAN NL95RABO 0169128709

Social

Delen:

Contact opnemen

Voor vragen, tips, fotoserie, nieuwsbrief aanvragen, etc.:

matthieuveldhuis@gmail.com

0644040848

 

© NatuurGeweldig, Matthieu Veldhuis • Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 15-06-2015 . • Realisatie: Numaga webontwerp Sitemap (Nederlands)