Algemene voorwaarden

Op alle groep en maatwerk reizen is het volgende van toepassing:

1. Aanmelding

1.1 Aanmelding vindt plaats door het opsturen van een volledig ingevuld opgaveformulier groepsreizen of maatwerk reizen.

1.2 Aanmelding wordt bevestigd door een bevestiging/factuur.

1.3 Aanmelding wordt pas definitief bij een groepsreis of maatwerk reis na betaling van de reissom op de factuur. 

1.4 Boekt u een reis samen met familie of vrienden, dan is het raadzaam de boeking in één keer door te geven. De aanvraag wordt dan als één boeking behandeld, wat een voordeel kan zijn bij eventuele latere wijzigingen of annuleringen.

2. Reissom

2.1 De reissom voor de reis is het op de factuur vermelde bedrag. In de reisinformatie is vermeld wat hierin is inbegrepen en wat niet.   

3. Prijswijzigingen 

3.1 Als gevolg van wisselende valutakoersen, toeslagen, belastingen en andere externe oorzaken kan de reissom of prijs afwijken van de reisinformatie.

3.2 Bij boekingen binnen 2 weken voor de vertrekdatum kunnen meerkosten in rekening gebracht worden.

4. Betaling

4.1 Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt NatuurGeweldig gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto[1]garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van NatuurGeweldig wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan NatuurGeweldig, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van NatuurGeweldig niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

4.2 Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bevestiging/factuur dient de reissom te zijn voldaan.

4.3 De reissom dient uiterlijk 21 dagen voor de vertrekdatum te zijn voldaan.

5. Annulering

5.1 Bij annulering tot 56 dagen voor de vertrekdatum is 30% van de reissom verschuldigd.

5.2 Bij annulering tussen 56 en 28 dagen voor de vertrekdatum is 50% van de reissom verschuldigd.

5.3  Bij annulering tussen 28 en 14 dagen voor de vertrekdatum is  75%  van de reissom verschuldigd.

5.4 Bij annulering 14 dagen voor de vertrek  is de volledige reissom verschuldigd.

5.5 Hebt u na de definitieve aanmelding alsnog aanvullende wensen die de bestaande reisaanvraag of reisovereenkomst veranderen, dan wordt daarvoor € 50,- wijzigingskosten per boeking in rekening gebracht, naast de eventuele annuleringskosten en overige kosten die voortvloeien uit de wijziging.

5.6 Gemaakte kosten, na definitieve boeking, door NatuurGeweldig die niet annuleerbaar zijn worden in rekening gebracht.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Deelname vindt plaats op eigen risico.

6.2 Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de risico’s van de tocht of wandeling.

6.3 Aanwijzingen en instructies van NatuurGeweldig dienen altijd te worden opgevolgd. Het niet opvolgen kan leiden tot uitsluiting van de tocht zonder recht op enige financiële vergoeding of restitutie.

6.4 NatuurGeweldig is, behoudens nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens een tocht of wandeling.

6.5 Schade aan gehuurd of gebruikt materiaal is voor rekening van de deelnemer.

6.6 U bent verantwoordelijk voor het vervoer naar de eerste accommodatie en/of het afgesproken ontmoetingspunt. NatuurGeweldig kan in het geval van vluchtschemawijzigingen, vertragingen en/of annuleringen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten die je dient te maken.

7. Onvoorziene omstandigheden

7.1  U kiest bij een NatuurGeweldig reis voor een avontuurlijke reis en daarmee ook voor een zeker risico. Als wij onze toevlucht moeten nemen tot alternatieven, kunt u ervan op aan dat wij ons uiterste best doen de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven.               

7.2 Het reisprogramma kan door NatuurGeweldig worden aangepast indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, zoals buitengewone weersomstandigheden, fysieke of psychische problemen van deelnemers/gids, materiaalpech en andere onvoorziene factoren. 

7.3 Aanpassing van het programma vindt plaats naar het oordeel van NatuurGeweldig.       

7.4 Aanpassing geeft geen recht op enige financiële vergoeding of restitutie.

8. Verzekering

8.1 Deelnemers zijn verplicht een reisverzekering af te sluiten die ziektekosten en de kosten van opsporing en redding dekt. Deze verzekering is niet inbegrepen in de reissom.

8.2 Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar wel aanbevolen.

9. Afwijkingen

9.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden door NatuurGeweldig worden uitsluitend schriftelijk vastgesteld.

 

NatuurGeweldig - Matthieu Veldhuis - 6585XD Mook – KvK 55105270 - IBAN NL95RABO 0169128709

Social

Delen:

Contact opnemen

Voor vragen, tips, fotoserie, nieuwsbrief aanvragen, etc.:

matthieuveldhuis@gmail.com

0644040848

 

© NatuurGeweldig, Matthieu Veldhuis • Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 29-06-2022 . • Realisatie: Numaga webontwerp Sitemap (Nederlands)